ჟივაჰექს ბურბასი 1ლ, 5ლ
 

 

გამოყენება

ჟივაჰექს ბურბასი მოწოდებულია მცირე ზომის ინვაზიური სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების (მათ შორის მბრუნავი ინსტრუმენტები, ბორები და ბურღები (ბორმანქანები)) სადეზინფექციოდ. მისი გამოყენება მოსახერხებელია ულტრაბგერით აბაზანებშიც.

მახასიათებლები

ჟივაჰექს ბურბასი ქლორჰექსიდინზე დაფუძნებული უალდეჰიდო, გამოყენებისთვის მზა ხსნარია. იგი შეიცავს კოროზიის ინჰიბიტორებს და შეთავსებადია იმ მასალებთან, რომელთაგანაც სტომატოლოგიური ინსტრუმენტებია დამზადებული.იგი მარტივი და მოსახერხებელია გამოსაყენებელია.  პროდუქტს თან ახლავს სპრეიერტუმბო და მისი გამოყენება მისხურებითაცაა შესაძლებელი.

გარეგნული სახე                       სუფთა, ცისფერი სითხე სასიამოვნო სურნელით

pH                                                5.0 – 7.0

შემადგენლობა

 

N

ინგრედიენტები

 

CAS No

 

მახასიათებლები

 

შემადგენლობა გ/100გ

კომერციული სახელი

ქიმიური სახელი, სინონიმები

 

 

 

1

 

 

 

ქლორჰექსიდინ დიგლუკონატი

 

 

 

ქლორჰექსიდინ დიგლუკონატი 20%

 

 

 

18472-51-0

ანალიზი 19.0-21.0%

ფარდ. სიმკვრ 1.06-1.07

pH (როგორც არის) 5.5-7.0

დაბინძურება მაქს 500 ppm

 

 

 

3.00

 

 

 

2

 

 

 

იზოპროპილის სპირტი

 

 

 

იზოპროპანოლი; პროპან 2-ოლი

 

 

 

67-63-0

სისუფთავე >=99,9%

ფერი (Pt/Co) მაქსიმუმ 10

წყალი  მაქსიმუმ 0,10

ძმარმჟავა მაქსიმუმ 0,0010

 

 

 

60.0

 

3

 

რძემჟავა

 

S(+)-2-ჰიდროქსიპროპანმჟავა

 

79-33-4

აქტიური შემცველობა >50.0%

H20 <50.0%

 

0.10

4

საღებავი „ბრილიანტის ლურჯი“ – 0,16% w/v

ბრილიანტის ლურჯი

3536-49-0

შემცველობა მინიმუმ 85%

0.10

5

Plantacare 818 UP

C10-16 ალკილ გლიკოზიდები

110615-47-9

აქტიური ნაერთი 51.0-53.0

1,50

6

 

7732-18-5

 

35.30

 

 

ტოტალ

 

100.0

 

კლასიფიკაცია

ჟივაჰექს ბურბასი შეესაბამება ევროპული სამედიცინო დივაისების, ქიმიური დეზინფექტანტების 93/42/CEE დირექტივის მოთხოვნებს და კლასიფიცირებულია როგორც სამედიცინო დივაისი - კლასი II ბ.

მოქმედების სპექტრი

ბაქტერიოციდული, ტუბერკულოციდური, ლევუროციდული და ვირუციდული

მიკრობიოლოგიური აქტივობა

ტესტ მეთოდი

ექსპოზიციის დრო

ბაქტერიციდული (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae)

EN 14561

5 წუთი

ფუნგიციდური (C.albicans)

EN 14562

5 წუთი

ბაქტერიციდული (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae)

EN 13727

5 წუთი

ფუნგიციდური (C.albicans)

EN 13624

5 წუთი

მიკობაქტერიციდული / ტუბერკულოციდური (M.terrae)

EN 14348

5 წუთი

ვირუციდული (Adeno, Noro, Vaccinia)

EN 14476

5 წუთი

 

გამოყენების მეთოდი:

უშუალოდ გამოყენების შემდეგ, ჩაყურსეთ სტომატოლოგიური ინსტრუმენტები აბაზანაში ჟივაჰექს ბურბასთან ერთად ან მიასხურეთ ხსნარი სრულ დასველებამდე, (ამგვარად, დაბინძურება ვერ შეახმება ინსტრუმენტთა ზედაპირებს). დააცადეთ დეზინფექტანტს იმოქმედოს 5 წუთის განმავლობაში. აცადეთ გაშრობა. საჭიროების შემთხვევაში, რთულად მოსაშორებელი დაბინძურება გაწმინდეთ ჯაგრისით და გაიმეორეთ დეზინფექციის პროცედურა.

ულტრაბგერითი აბაზანის გამოყენება აუმჯობესებს რეცვხვით შედეგებს.

თუკი საჭიროა ინსტრუმენტების გასტერილება, ჟივაჰექს ბურბასით დამუშავების შემდეგ, გარეცხეთ და გააშრეთ ისინი ფრთხილად.

საუკეთესო შედეგის მისაღებად, აბაზანაში ხსნარი უნდა შეიცვალოს ყოველდღიურად.

მასალებთან შეთავსებადობა:

შეთავსებადია ნებისმიერ, ალკოჰოლრეზისტენტულ (სპირტგამძლე) მასალასთან.

დამატებითი ინფორმაცია

ინფორმაცია მუშაობის უსაფრთხოების, შენახვის, ნარჩენების გაუვნებელყოფის შესახებ მოიძიეთ პროდუქტის უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელში.

შეფუთვა: ბოთლები (HDPE) 1000 მლ და ბალონები  (HDPE) 5 ლ

ვარგისიანობა: 3 წელი

 

შპს ჟივას, ასენ იორდანოვის ბლვრდ, სოფია, 1592, ბულგარეთი

ტელ/ფაქსი: +359 2 9817823, +359 2 9802507; zhivas@tehno-link.com; www.zhivas.com

 

სამი ლოგო (ISO 13485:2003; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004)

© 2016 Solopharm Ltd.