ჟივასეპტი
 ხელისა და კანის სადეზინფექციო მზა ხსნარი დისპენსერთან ერთად. (ხელმისაწვდომია შეფერილი მოდიფიკაცია, საოპერაციო ველის დემარკაციისათვის) (დეტალური ინფორმაციის სანახავად დაკლიკეთ პროდუქტის სახელწოდებაზე)
ნიპასეპტი
 კონცენტრატი განკუთვნილი ზედაპირების რეცხვისა და დეზინფექციისათვის. (დეტალური ინფორმაციის სანახავად დაკლიკეთ პროდუქტის სახელწოდებაზე)
სეპტოქვატი
 უალდეჰიდო კონცენტრატი ზედაპირების რეცხვისა და დეზინფექციისთვის. (დეტალური ინფორმაციის სანახავად დაკლიკეთ პროდუქტის სახელწოდებაზე)
სეპტოქვატი AM MD
 უალდეჰიდო კონცენტრატი, განკუთვნილი ინვაზიური და არაინვაზიური სამედიცინო ინსტრუმენტების რეცხვა–დეზინფექციისათვის. (დეტალური ინფორმაციის სანახავად დაკლიკეთ პროდუქტის სახელწოდებაზე)
ალდესეპტი MD
 ალდეჰიდშემცველი კონცენტრატი – განკუთვნილი ინვაზიური და არაინვაზიური სამედიცინო ინსტრუმენტების დეზინფექციისა და ქიმიური სტერილიზაციისთვის, ასევე მაღალი ტემპერატურისადმი მგრძნობიარე და მედეგი სამედიცინო აღჭურვილობის მაღალი დონის ცივი დეზინფექციისათვის. (დეტალური ინფორმაციის სანახავად დაკლიკეთ პროდუქტის სახელწოდებაზე)
© 2016 Solopharm Ltd.